Transparenta decizonala a autoritatilor publice din Romania este reglementata prin L52/2003. Prin prisma acestei legi, orice proiect de act normativ propus de autoritatile publice- aflate sub incidenta acesteia- trebuie supus consultarii publice, inainte de a intra in faza de avizare si apoi de adoptare. Proiectele exceptate de la aceasta regula sunt cele din categoria apararii nationale, sigurantei nationale, interese strategice economice si politice ale tarii, informatii clasificate, elemente ale activitatilor economice sau financiare care fac atingere concurentei loiale si date personale potrivit legii (art. 4, L52/2003).

Vezi toată documentația: Studiu_SAR_AA_aplicare-L52-transparenta-decizionala

CES România

STUDIU COMPARATIV
PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN – CESE
ŞI AL CONSILIILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE
DIN ȘASE ȚĂRI EUROPENE –
BULGARIA, FRANŢA, GRECIA, ITALIA, OLANDA ŞI SPANIA

 

Vezi document: STUDIU-COMPARAT-CES-uri

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în cadrul proiectuluiPRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

 • reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială;
 • personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice ( personal de conducere sau de execuție).

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – începând cu data de 29.06.2018 până la data de 16.07.2018
 • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
 • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire – în programul de formare ”Lobby și Advocacy”
 • Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP
 • Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP
 • Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și civic

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente

telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FORMULAR DE SESIZARE PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN

 

LISTA FINALA GRUP TINTA REGIUNEA CENTRU – ALBA IULIA

LISTA FINALA GRUP TINTA REGIUNEA SUD-EST – CONSTANTA

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI SELECTAȚI CA GRUP ȚINTĂ

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în cadrul proiectuluiPRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

 • reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială;
 • personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice ( personal de conducere sau de execuție).

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – începând cu data de 29.06.2018 până la data de 16.07.2018
 • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
 • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire – în programul de formare ”Lobby și Advocacy”
 • Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP
 • Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP
 • Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și civic

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente

telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FORMULAR DE SESIZARE PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN

Invitație

Avem plăcerea să vă invităm la Evenimentul de informare a proiectului cu titlul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială” care va avea loc în data de 18 IUNIE, orele 12.00 – 16.00, la Hotel Parc, str.Primăverii, nr.14

Stimate Doamnă/Domnule,
FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, derulează începând cu data de 24.04.2018, proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul se adresează personalor care îndeplinesc următorele condiții:

 • reprezentanti ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială
 • personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție)

Persoanele din grupul țintă vor fi implicate direct&activ, în activitățile specifice ale proiectului:

 • program de formare în ”Lobby si Advocacy”;
 • ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare” ;
 • grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice;
 • activitate de formulare a unei propuneri alternative in aria vizata si promovarea ei către factorii decidenț

Prin activitățile propuse proiectul contribuie la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în implicarea pentru formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern.

În speranța că ne veți onora cu prezența dumneavoastră la acest eveniment,

Vă mulțumim și vă rugăm să confirmați disponibilitatea dvs. de participare până în data de 15.06.2018, ora 17.00 la telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente.

COMUNICAT DE PRESĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada  24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa  prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei, din care:

–       944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.

–       19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Rezultate așteptate

Rezultat program 1

–       Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat program 2

–       Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar, împreună cu Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud și Asociația Județeană a Crescătorilor de Bovine Alba, în calitate de parteneri, implementează începând cu luna aprilie 2018, proiectul “PROFERM- FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU FERMIERI ȘI BENEFICIARI DE SPRIJIN AI SUB-MĂSURILOR 6.1 ȘI 6.3”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază agricole, precum și conștientizarea cu privire la posibilitatea introducerii de noi tehnologii inovative, prin acţiuni de formare profesională, în rândul fermierilor, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

Organizăm cursuri de instruire pentru: fermieri și beneficiarii de plăți prin Măsura 6.1 și 6.3

Toți beneficiarii de plăți prin Măsura 6.1 și 6.3 au OBLIGAȚIA să depună la AFIR atestatul de participare, pentru a demonstra că dețin competenţele necesare implementării angajamentelor.

De asemenea fermierii care vor să aplice pentru aceste măsuri vor beneficia de punctaj majorat în urma obținerii acestui atestat.

Perioada de desfășurare mai 2018 – ianuarie 2019

Durata cursului este de 40 de ore

 • 5 zile de curs
 • Decontare transport
 • Mese gratuite asigurate

Locațiile seminariilor vor fi stabilite cât mai aproape de domiciliile fiecărei serii.

Contact: FUNDAȚIA PAEM ALBA, Str. Traian, nr. 8, Tel. +40 358 401 376, +40 258 817 995, e-mail proiect proferm.alba@gmail.com.

TÂRZIU Aurel +40 754 011 469
TOP
×

Powered by WhatsApp Chat

× Intră pe chat