Invitație

Avem plăcerea să vă invităm la Evenimentul de informare a proiectului cu titlul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială” care va avea loc în data de 18 IUNIE, orele 12.00 – 16.00, la Hotel Parc, str.Primăverii, nr.14

Stimate Doamnă/Domnule,
FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, derulează începând cu data de 24.04.2018, proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul se adresează personalor care îndeplinesc următorele condiții:

  • reprezentanti ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială
  • personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție)

Persoanele din grupul țintă vor fi implicate direct&activ, în activitățile specifice ale proiectului:

  • program de formare în ”Lobby si Advocacy”;
  • ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare” ;
  • grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice;
  • activitate de formulare a unei propuneri alternative in aria vizata si promovarea ei către factorii decidenț

Prin activitățile propuse proiectul contribuie la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în implicarea pentru formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern.

În speranța că ne veți onora cu prezența dumneavoastră la acest eveniment,

Vă mulțumim și vă rugăm să confirmați disponibilitatea dvs. de participare până în data de 15.06.2018, ora 17.00 la telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente.

COMUNICAT DE PRESĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada  24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul „PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa  prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei, din care:

–       944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.

–       19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Rezultate așteptate

Rezultat program 1

–       Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat program 2

–       Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar, împreună cu Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud și Asociația Județeană a Crescătorilor de Bovine Alba, în calitate de parteneri, implementează începând cu luna aprilie 2018, proiectul “PROFERM- FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU FERMIERI ȘI BENEFICIARI DE SPRIJIN AI SUB-MĂSURILOR 6.1 ȘI 6.3”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea competenţelor şi cunoştinţelor de bază agricole, precum și conștientizarea cu privire la posibilitatea introducerii de noi tehnologii inovative, prin acţiuni de formare profesională, în rândul fermierilor, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.

Organizăm cursuri de instruire pentru: fermieri și beneficiarii de plăți prin Măsura 6.1 și 6.3

Toți beneficiarii de plăți prin Măsura 6.1 și 6.3 au OBLIGAȚIA să depună la AFIR atestatul de participare, pentru a demonstra că dețin competenţele necesare implementării angajamentelor.

De asemenea fermierii care vor să aplice pentru aceste măsuri vor beneficia de punctaj majorat în urma obținerii acestui atestat.

Perioada de desfășurare mai 2018 – ianuarie 2019

Durata cursului este de 40 de ore

  • 5 zile de curs
  • Decontare transport
  • Mese gratuite asigurate

Locațiile seminariilor vor fi stabilite cât mai aproape de domiciliile fiecărei serii.

Contact: FUNDAȚIA PAEM ALBA, Str. Traian, nr. 8, Tel. +40 358 401 376, +40 258 817 995, e-mail proiect proferm.alba@gmail.com.

TÂRZIU Aurel +40 754 011 469
TOP
× Intră pe chat