Ce sunt politicile publice?

Politicile publice sunt acțiunile realizate de către autoritățile publice la nivel central sau local ca răspuns la problemele din societate. Politicile publice constau din seturi de acțiuni coordonate prin care se intervine la nivel național sau local pentru a realiza modificări în mediul economic, social, cultural, etc.

Definiții:

O politică publică este o rețea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor și resurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice”.

(Adrian  Miroiu, Introducere în analiza nevoilor publice, Editura Paideia, 2001, p. 9).

Un ansamblu de măsuri luate de către o autoritate legală și responsabilă care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor sau conceperea unor măsuri de stimulare a creșterii economice”.

(M. Profiroiu și E Iorga, manual de politici publice, Editura Economică, București, 2009, p. 17).

Diferența dintre politici publice și politică

Politicile publice sunt diferite de politică, care reprezintă ansamblul activităților desfășurate pentru dobândirea și exercitarea puterii. Politica se referă în special la activitatea partidelor politice, a parlamentului, a guvernului și a aparatului său de lucru și a tuturor instituțiilor legitimate prin alegeri democratice, campanii electorale, declarații politice etc.

Cum ia naștere o lege?

O propunere legislativă poate fi făcută de către deputații, senatori, membrii ai guvernului sau un grup de inițiativă format din minimum 100 000 de cetățeni (articolul 74 din Constituția României).

DOCUMENTE UTILE

TOP
Intră pe chat