Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS

DESPRE PROIECT

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada – 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.

Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, scopul proiectului este de facilitare, pe termen lung:

- capacitarea organizatiile neguvernamentale de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, pentru a fi proactive si pentru a puteam initia parteneriate pentru elaborarea, aplicarea si monitoriza strategiile de dezvoltare locala, asigurarea unui cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia publica si cu cetatenii in ceea ce priveste consultarea publica si implicarea in procesele decizionale.

- cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se gandesc si se implementeaza politicile si strategiile de dezvoltare locala, care au influenta directa asupra cetatenilor, antreprenorilor si comunitatilor din zonele mai putin dezvoltate, asupra respectarii si consultarii opiniei publice, societatii civile in formularea si monitorizarea si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local.

- mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea nivelului de cooperare intre ONGuri si autoritatile publice, astfel ca aceste parti interesate devin mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 2, si contribuie direct, in mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Valoarea totala a proiectului este de 424.707,19 lei, din care:

- 416.213,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă:

- 353.781,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE

- 62.431,95 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national

- 8.494,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

REZULTATE PRECONIZATE

1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:

- 3 actiuni de informare – minim unul in fiecare comunitate PDL

- 2 anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line.

- 1 metodologie selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului.

- 90 de persoane inregistrate in GT, astfel – 20 reprezentanti ONGuri si 10 reprezentanti autoritati/institutii publice +60 cetateni (tineri/antreprenori/fermieri)

- 1 proces verbal de selectie pentru participare la program formare.

2. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizate:

- 20 reprezentanti ai ONGuri+ 10 reprezentanti autoritati/institutii publice, instruiti în ”Agent de dezvoltare”

- 2 serii ale programului de formare, organizate.

3. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)

- 3 intalniri de lucru (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu participarea reprezentanti ONGuri si reprezentanti ai autoritatilor/institutiilor publice (formati si certificati) si a cetatenilor care vor participa la ateliere+workshopuri.

- 3 ateliere de lucru cu cetateni (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/atelier

- 3 workshopuri cu cetateni(fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/workshop

- cel putin 30 de participanti/fiercare tip de eveniment organizat

- 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica si consolidarea dialogului social si civic, diagnoza si identificarea directiilor de dezvoltarea locala

- 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilitatii civice si implicarea in comunitatile locale

- 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potentiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local

4. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local -

atins prin Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

- 1 site dedicat informarii, inscrierii, promovarii si sustinerii producatorilor locali de produse traditionale si sustinerea antreprenoriatului rural

- 1 baza de date cu producatori locali/fermieri/antreprenori

- 1 „harta” interactiva pentru identificarea producatorilor locali si a unitatilor turistice

5. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – mecanisme de consolidare a dialogului social si civic dezvoltate si instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor si strategiilor la nivel local:

- 1 Manual de realizare, bune practici si metode de imbunatatire a strategiilor la nivel local, elaborat si diseminat.

- 1 Instument de monitorizare si evaluarea strategii locale de dezvoltare, elaborat si diseminat.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional  Capacitate Administrativă 2014-2020”

BENEFICIAR, FUNDAȚIA PAEM ALBA

www.paemalba.ro

Comunicat de presă - lansare proiect

Lansare proiect - “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”

 

 

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada – 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administraþie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

 

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.

Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, scopul proiectului este de facilitare, pe termen lung:

- capacitarea organizatiile neguvernamentale de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, pentru a fi proactive si pentru a puteam initia parteneriate pentru elaborarea, aplicarea si monitoriza strategiile de dezvoltare locala, asigurarea unui cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia publica si cu cetatenii in ceea ce priveste consultarea publica si implicarea in procesele decizionale.

- cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se gandesc si se implementeaza politicile si strategiile de dezvoltare locala, care au influenta directa asupra cetatenilor, antreprenorilor si comunitatilor din zonele mai putin dezvoltate, asupra respectarii si consultarii opiniei publice, societatii civile in formularea si monitorizarea si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local.

- mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea nivelului de cooperare intre ONGuri si autoritatile publice, astfel ca aceste parti interesate devin mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 2, si contribuie direct, in mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

 

Valoarea totala a proiectului este de 424.707,19 lei, din care:

- 416.213,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă

- 8.494,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

 

Rezultate asteptate:

1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:

- 3 actiuni de informare – minim unul in fiecare comunitate PDL

- 2 anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line.

- 1 metodologie selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului.

- 90 de persoane inregistrate in GT, astfel – 20 reprezentanti ONGuri si 10 reprezentanti autoritati/institutii publice +60 cetateni (tineri/antreprenori/fermieri)

- 1 proces verbal de selectie pentru participare la program formare.

 

2. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizate:

- 20 reprezentanti ai ONGuri+ 10 reprezentanti autoritati/institutii publice, instruiti în ”Agent de dezvoltare”

- 2 serii ale programului de formare, organizate.

 

3. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)

- 3 intalniri de lucru (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu participarea reprezentanti ONGuri si reprezentanti ai autoritatilor/institutiilor publice (formati si certificati) si a cetatenilor care vor participa la ateliere+workshopuri.

- 3 ateliere de lucru cu cetateni (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/atelier

- 3 workshopuri cu cetateni(fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/workshop

- cel putin 30 de participanti/fiercare tip de eveniment organizat

- 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica si consolidarea dialogului social si civic, diagnoza si identificarea directiilor de dezvoltarea locala

- 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilitatii civice si implicarea in comunitatile locale

- 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potentiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local

 

4. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local -

atins prin Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

- 1 site dedicat informarii, inscrierii, promovarii si sustinerii producatorilor locali de produse traditionale si sustinerea antreprenoriatului rural

- 1 baza de date cu producatori locali/fermieri/antreprenori

- 1 „harta” interactiva pentru identificarea producatorilor locali si a unitatilor turistice

 

5. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – mecanisme de consolidare a dialogului social si civic dezvoltate si instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor si strategiilor la nivel local:

- 1 Manual de realizare, bune practici si metode de imbunatatire a strategiilor la nivel local, elaborat si diseminat.

- 1 Instument de monitorizare si evaluarea strategii locale de dezvoltare, elaborat si diseminat.

 

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Mun. Alba-Iulia, str. Traian, Nr.8

E-mail: contact@paemalba.ro, Web: www.paemalba.ro

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Comunicat lansare proiect.pdf

Click on the icon to download the brochure

TOP
× Intră pe chat