Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS

DESPRE PROIECT

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada – 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.

Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, scopul proiectului este de facilitare, pe termen lung:

- capacitarea organizatiile neguvernamentale de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, pentru a fi proactive si pentru a puteam initia parteneriate pentru elaborarea, aplicarea si monitoriza strategiile de dezvoltare locala, asigurarea unui cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia publica si cu cetatenii in ceea ce priveste consultarea publica si implicarea in procesele decizionale.

- cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se gandesc si se implementeaza politicile si strategiile de dezvoltare locala, care au influenta directa asupra cetatenilor, antreprenorilor si comunitatilor din zonele mai putin dezvoltate, asupra respectarii si consultarii opiniei publice, societatii civile in formularea si monitorizarea si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local.

- mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea nivelului de cooperare intre ONGuri si autoritatile publice, astfel ca aceste parti interesate devin mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 2, si contribuie direct, in mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

Valoarea totala a proiectului este de 424.707,19 lei, din care:

- 416.213,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă:

- 353.781,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE

- 62.431,95 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national

- 8.494,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

REZULTATE PRECONIZATE

1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:

- 3 actiuni de informare – minim unul in fiecare comunitate PDL

- 2 anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line.

- 1 metodologie selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului.

- 90 de persoane inregistrate in GT, astfel – 20 reprezentanti ONGuri si 10 reprezentanti autoritati/institutii publice +60 cetateni (tineri/antreprenori/fermieri)

- 1 proces verbal de selectie pentru participare la program formare.

2. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizate:

- 20 reprezentanti ai ONGuri+ 10 reprezentanti autoritati/institutii publice, instruiti în ”Agent de dezvoltare”

- 2 serii ale programului de formare, organizate.

3. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)

- 3 intalniri de lucru (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu participarea reprezentanti ONGuri si reprezentanti ai autoritatilor/institutiilor publice (formati si certificati) si a cetatenilor care vor participa la ateliere+workshopuri.

- 3 ateliere de lucru cu cetateni (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/atelier

- 3 workshopuri cu cetateni(fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/workshop

- cel putin 30 de participanti/fiercare tip de eveniment organizat

- 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica si consolidarea dialogului social si civic, diagnoza si identificarea directiilor de dezvoltarea locala

- 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilitatii civice si implicarea in comunitatile locale

- 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potentiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local

4. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local -

atins prin Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

- 1 site dedicat informarii, inscrierii, promovarii si sustinerii producatorilor locali de produse traditionale si sustinerea antreprenoriatului rural

- 1 baza de date cu producatori locali/fermieri/antreprenori

- 1 „harta” interactiva pentru identificarea producatorilor locali si a unitatilor turistice

5. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – mecanisme de consolidare a dialogului social si civic dezvoltate si instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor si strategiilor la nivel local:

- 1 Manual de realizare, bune practici si metode de imbunatatire a strategiilor la nivel local, elaborat si diseminat.

- 1 Instument de monitorizare si evaluarea strategii locale de dezvoltare, elaborat si diseminat.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional  Capacitate Administrativă 2014-2020”

BENEFICIAR, FUNDAȚIA PAEM ALBA

www.paemalba.ro

Rezultate/Livrabile aferente proiectului

A 5.1_Raport de lucru_Mogos  - Descarcă
A 5.1_Raport de lucru_Ponor - Descarcă
A 5.1_Raport de lucru_Ramet - Descarcă
A 5.2_Raport de activitate_Mogoș - Descarcă
A 5.2_Raport de activitate_Ponor - Descarcă
A 5.2_Raport de activitate_Râmeț - Descarcă
A 5.3_Raport per workshop_Mogos - Descarcă
A 5.3_Raport per workshop_Ponor - Descarcă
A 5.3_Raport per workshop_Ramet - Descarcă
Nevoi antreprenori Mogos - Descarcă
Nevoi antreprenori Ponor - Descarcă
Nevoi antreprenori Ramet - Descarcă

Comunicat de presă - lansare proiect

Lansare proiect - “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”

 

 

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, implementează în perioada – 06.07.2022 – 05.09.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administraþie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

 

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.

Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, scopul proiectului este de facilitare, pe termen lung:

- capacitarea organizatiile neguvernamentale de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, pentru a fi proactive si pentru a puteam initia parteneriate pentru elaborarea, aplicarea si monitoriza strategiile de dezvoltare locala, asigurarea unui cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia publica si cu cetatenii in ceea ce priveste consultarea publica si implicarea in procesele decizionale.

- cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se gandesc si se implementeaza politicile si strategiile de dezvoltare locala, care au influenta directa asupra cetatenilor, antreprenorilor si comunitatilor din zonele mai putin dezvoltate, asupra respectarii si consultarii opiniei publice, societatii civile in formularea si monitorizarea si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local.

- mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea nivelului de cooperare intre ONGuri si autoritatile publice, astfel ca aceste parti interesate devin mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 2, si contribuie direct, in mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

 

Valoarea totala a proiectului este de 424.707,19 lei, din care:

- 416.213,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă

- 8.494,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

 

Rezultate asteptate:

1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:

- 3 actiuni de informare – minim unul in fiecare comunitate PDL

- 2 anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line.

- 1 metodologie selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului.

- 90 de persoane inregistrate in GT, astfel – 20 reprezentanti ONGuri si 10 reprezentanti autoritati/institutii publice +60 cetateni (tineri/antreprenori/fermieri)

- 1 proces verbal de selectie pentru participare la program formare.

 

2. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizate:

- 20 reprezentanti ai ONGuri+ 10 reprezentanti autoritati/institutii publice, instruiti în ”Agent de dezvoltare”

- 2 serii ale programului de formare, organizate.

 

3. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)

- 3 intalniri de lucru (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu participarea reprezentanti ONGuri si reprezentanti ai autoritatilor/institutiilor publice (formati si certificati) si a cetatenilor care vor participa la ateliere+workshopuri.

- 3 ateliere de lucru cu cetateni (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/atelier

- 3 workshopuri cu cetateni(fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/workshop

- cel putin 30 de participanti/fiercare tip de eveniment organizat

- 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica si consolidarea dialogului social si civic, diagnoza si identificarea directiilor de dezvoltarea locala

- 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilitatii civice si implicarea in comunitatile locale

- 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potentiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local

 

4. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local -

atins prin Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

- 1 site dedicat informarii, inscrierii, promovarii si sustinerii producatorilor locali de produse traditionale si sustinerea antreprenoriatului rural

- 1 baza de date cu producatori locali/fermieri/antreprenori

- 1 „harta” interactiva pentru identificarea producatorilor locali si a unitatilor turistice

 

5. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – mecanisme de consolidare a dialogului social si civic dezvoltate si instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor si strategiilor la nivel local:

- 1 Manual de realizare, bune practici si metode de imbunatatire a strategiilor la nivel local, elaborat si diseminat.

- 1 Instument de monitorizare si evaluarea strategii locale de dezvoltare, elaborat si diseminat.

 

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Mun. Alba-Iulia, str. Traian, Nr.8

E-mail: contact@paemalba.ro, Web: www.paemalba.ro

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Comunicat lansare proiect.pdf

Click on the icon to download the brochure

ANUNȚ FINALIZARE CURS GRATUIT – FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Dezvoltare locală, parteneriate strategice - DLS” - COD SIPOCA 1045/ MySMIS 151233, anunță finalizarea cursului de “FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ”, seria 1.  Cursul de formare profesională a fost organizat de EDU FOR ALL SRL, în perioada 09.12.2022 – 17.12.2022, a avut durata totală de 40 de ore și s-a desfășurat în 2 etape:

 • Una teoretică - pentru însușirea noțiunilor de bază și dezvoltarea competențelor necesare în desfășurarea activității de FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ.
 • Una practică – desfășurată prin exerciții practice desfășurate la finalizarea fiecărei teme abordate.

Evaluarea finală a avut loc în data de  18 decembrie 2022 și a fost susținută în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulților.

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, Tel. 0764479865

E-mail: dezvoltarelocaladls@gmail.com,

Web:https://www.paemalba.ro/dezvoltare-locala-parteneriate-strategice-dls/

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

Anunt finalizare curs seria 1.pdf

Click on the icon to download the brochure

ANUNȚ FINALIZARE CURS GRATUIT – FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Dezvoltare locală, parteneriate strategice - DLS” - COD SIPOCA 1045/ MySMIS 151233, anunță finalizarea cursului de “FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ”, seria 2.  Cursul de formare profesională a fost organizat de EDU FOR ALL SRL, în perioada 13.01.2023 – 21.01.2023, a avut durata totală de 40 de ore și s-a desfășurat în 2 etape:

 • Una teoretică - pentru însușirea noțiunilor de bază și dezvoltarea competențelor necesare în desfășurarea activității de FACILITATOR DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ.
 • Una practică – desfășurată prin exerciții practice desfășurate la finalizarea fiecărei teme abordate.

Evaluarea finală a avut loc în data de  22 ianuarie 2023 și a fost susținută în conformitate cu Metodologia certificării formării profesionale a adulților.

 

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, Tel. 0764479865

E-mail: dezvoltarelocaladls@gmail.com,

Web:https://www.paemalba.ro/dezvoltare-locala-parteneriate-strategice-dls/

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

Anunt finalizare curs seria 2.pdf

Click on the icon to download the brochure

COMUNICAT FINALIZARE ACTIVITATEA 5 INITIATIVE PENTRU DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Data publicării: 12 iunie 2023

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Dezvoltare locală, parteneriate strategice - DLS” - COD SIPOCA 1045/ MySMIS 151233, anunță finalizarea Activității 5 și a Subactivităților:

 • A 5.1 – Organizarea a 3 întâlniri de lucru
 • A 5.2 – Ateliere de lucru cu cetățeni
 • A 5.3 – Workshop cu antreprenorii din zonă

În perioada 06 Februarie 2023 - 05 Iunie 2023, au fost organizate evenimentele și inițiativele necesare pentru dezvoltarea și promovarea dezvoltării la nivel local, în comunele din cadrul Parteneriatul de Dezvoltare Locală – Comun Râmeț, Comuna Ponor, Comuna Mogoș.

Au fost trimise invitațiile de participare pentru fiecare tip de eveniment și s-au contactat toate persoanele din grupul țintă care au fost informate, selectate și recrutate anterior.

Prin implementarea Subactivităților menționate, au fost atinse următoarele rezultate:

 • 3 întâlniri de lucru (câte una în fiecare comunitate vizată) cu participarea reprezentanților ONGuri și reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice

(formați și certificați) și a cetățenilor care vor participa la    ateliere+workshopuri, organizate.

 • 3 ateliere de lucru cu cetateni (cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/atelier
 • 3 workshopuri cu cetateni (fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizata) cu cel putin 10 participanti/workshop
 • cel putin 30 de participanti/fiercare tip de eveniment organizat
 • 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica si consolidarea dialogului social si civic, diagnoza si identificarea directiilor de dezvoltarea locala
 • 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilitatii civice si implicarea in comunitatile locale.
 • 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potentiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local

Participanți la evenimnete:

 • A 5.1 – Organizarea a 3 întâlniri de lucru – 39 de participanți

Comuna Râmeț – 16 persoane

Comuna Ponor – 12 persoane

Comuna Mogoș – 11 persoane

 • A 5.2 – Ateliere de lucru cu cetățeni – 35 de participanți

Comuna Râmeț – 11 persoane

Comuna Ponor – 12 persoane

Comuna Mogoș – 12 persoane

 • A 5.3 – Workshop cu antreprenorii din zonă – 33 de participanți

Comuna Râmeț – 10 persoane

Comuna Ponor – 12 persoane

Comuna Mogoș – 11 persoane

TOTAL 107 participanți la evenimentelor organizate

Indeplinire Rezultat 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, Tel. 0764479865

E-mail: dezvoltarelocaladls@gmail.com,

Web:https://www.paemalba.ro/dezvoltare-locala-parteneriate-strategice-dls 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

Anunt finalizare Activitate 5.pdf

Click on the icon to download the brochure

COMUNICAT FINALIZARE ACTIVITATEA 6 SPRIJINIREA DEZVOLTARII LOCALE PRIN PROMOVAREA TURISMULUI SI A PRODUSELOR LOCALE

Data publicării: 12 iunie 2023

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “Dezvoltare locală, parteneriate strategice - DLS” - COD SIPOCA 1045/ MySMIS 151233, anunță finalizarea Activității 6 și a Subactivităților:

 • A 6.1 – Informare si consultanta specializata pentru promovarea turismului

local si a produselor locale si sustinerea antreprenoriatului rural

 • A 6.2 - Cartografierea producatorilor locali de produse traditionale

În perioada 06 Ianuarie 2023 - 05 Iunie 2023, au fost organizate acțiuni de informare și consultanță de specialitate pentru fermieri/tineri/antreprenori în vederea inițierii și/sau dezvoltării antreprenoriatului rural, în comunele din cadrul Parteneriatul de Dezvoltare Locală – Comun Râmeț, Comuna Ponor, Comuna  Mogoș.

Prin implementarea Subactivităților menționate, au fost atinse următoarele rezultate:

 • 1 site dedicat informarii, inscrierii, promovarii si sustinerii producatorilor locali de produse traditionale si sustinerea antreprenoriatului rural - https://www.parteneriatefinantari.ro/
 • 1 baza de date cu producatori locali/fermieri/antreprenori
 • 1 „harta” interactiva pentru identificarea producatorilor locali si a unitatilor turistice

Indeplinire Rezultat 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin R4:

Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

Activitatea site-ului va fi susținută încă cel puțin 6 luni de la încetarea sprijinului iar autoritățile locale vor identifica soluții pentru menținerea și promovarea dezvoltării locale prin susținerea produselor tradiționale.

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, Tel. 0764479865

E-mail: dezvoltarelocaladls@gmail.com,

Web:https://www.paemalba.ro/dezvoltare-locala-parteneriate-strategice-dls 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

Anunt finalizare Activitate 6.pdf

Click on the icon to download the brochure

Manual și Ghid proiect DLS

Data publicării: 05 septembrie 2023

 

Manual de bune practici.pdf

Click on the icon to download the brochure

Ghid practic de monitorizare și evaluare a DLS.pdf

Click on the icon to download the brochure

Finalizare proiect - “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”

Data publicării: 5 octombrie 2023

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada – 06.07.2022 – 06.10.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

 

Obiectiv general - Cresterea capacitatii de dezvoltare strategica locala si implicarea ONGurilor din domeniul dezvoltarii economice si locale, in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin parteneriate sustenabile, precum si dezvoltarea de instrumente, proceduri de lucru, mecanisme de consultare publica, pentru sustinerea dezvoltarii durabile cu implicarea actorilor relevanti din comunitatile vizate.

Prin atingerea acestui obiectiv, precum si a obiectivelor specifice proiectului, scopul proiectului este de facilitare, pe termen lung:

- capacitarea organizatiile neguvernamentale de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local, pentru a fi proactive si pentru a puteam initia parteneriate pentru elaborarea, aplicarea si monitoriza strategiile de dezvoltare locala, asigurarea unui cadru permanent de dialog si cooperare cu administratia publica si cu cetatenii in ceea ce priveste consultarea publica si implicarea in procesele decizionale.

- cresterea ”puterii” acestor ONG-uri in a influenta modul in care se gandesc si se implementeaza politicile si strategiile de dezvoltare locala, care au influenta directa asupra cetatenilor, antreprenorilor si comunitatilor din zonele mai putin dezvoltate, asupra respectarii si consultarii opiniei publice, societatii civile in formularea si monitorizarea si evaluare independenta a politicilor si strategiilor la nivel local.

- mobilizarea tuturor partilor interesate si cresterea nivelului de cooperare intre ONGuri si autoritatile publice, astfel ca aceste parti interesate devin mai raspunzatoare si mai responsabile fata de rezultatele politicilor si strategiilor de dezvoltare locala. Obiectivul general corespunde prioritatilor strategice POCA, Axa 2, si contribuie direct, in mod concret, la atingerea OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP.

 

Valoarea totala a proiectului a fost de 424.707,19 lei, din care:

 

- 416.213,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă:

- 353.781,10 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE

- 62.431,95 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national

- 8.494,14 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

 

Rezultate atinse:

 1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:
 • 3 acțiuni de informare realizate – minim unul în fiecare comunitate PDL – 10 acțiuni de informare realizate, deplasări pentru informare și recrutare în zona PDL – Râmeț, Ponor, Mogoș și în zona învecinată – Bucium și Intregalde, minim o acțiune lunară în fiecare comunitate PDL și în comunele învecinate.
 • 2 anunțuri publicate periodic, în cadrul a diverse portaluri on-line - 2 postări cu informații despre selecție GT pe Pagina oficială de Facebook,  1 postare pe site-ul oficial al Beneficiarului privind selecția pentru seria 1,  1 postare pe site-ul oficial al Beneficiarului privind selecția pentru seria 2. 
 • 1 metodologie selecție grup țintă, ce va participa la activitățile proiectului
 • minim 90 de persoane înregistrate în GT, astfel – 20 reprezentanți ONG-uri și 10 reprezentanți autorități/instituții publice +60 cetățeni (tineri/antreprenori/fermieri)
 • 1 proces verbal de selecție pentru participare la programul de formare – Seria 1
 • 1 proces verbal de selecție pentru participare la programul de formare – Seria 2
 1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizate:
 • 20 reprezentanți ai ONGuri+11 reprezentanți autorități/instituții publice, instruiți și certificați în ”Facilitator de dezvoltare comunitară”, seria 1 și seria 2.
 • 2 serii a programului de formare ”Facilitator de dezvoltare comunitară”, organizat și desfășurat.
 • participanți la sesiunile de formare profesională - 33 de persoane din care au absolvit 31 de persoane, 20 din cadrul ONG-urilor și 11 din cadrul autorităților publice locale.
 1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice/cetateni)
 • 3 întâlniri de lucru organizate (câte 1 în fiecare comunitate vizată) cu participarea reprezentanți ONGuri și reprezentanți ai autorităților/instituțiilor publice (formați si certificați) și a cetățenilor care au participat la ateliere + workshopuri.
 • 3 ateliere de lucru cu cetățeni organizate (cate 1 în fiecare comunitate vizată) cu cel puțin 10 participanți/atelier.
 • 3 workshopuri cu cetățeni organizate(fermieri, antreprenori)(cate 1 in fiecare comunitate vizată) cu cel puțin 10 participanți/workshop
 • peste 30 de participanți/fiecare tip de eveniment organizat
 • realizarea a 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata – consultare publica și consolidarea dialogului social și civic, diagnoza și identificarea direcțiilor de dezvoltarea locală
 • realizarea a 3 rapoarte de activitate aferente atelierelor de lucru – dezvoltarea responsabilității civice și implicarea în comunitățile locale
 • realizarea a 3 rapoarte de activitate aferente workshopurilor cu antreprenori/potențiali antreprenori – propuneri, nevoi, marketing local
 1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local -

atins prin Rezultat proiect 4 – dezvoltarea locala a comunitatilor prin promovarea turismului si a produselor locale

 • 1 site dedicat informării, înscrierii, promovării si susținerii producătorilor locali de produse tradiționale și susținerea antreprenorialului rural https://www.parteneriatefinantari.ro/
 • 1 bază de date cu producători locali/fermieri/antreprenori
 • 1 „harta” interactivă pentru identificarea producătorilor locali și a unităților turistice
 1. R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - atins prin Rezultat proiect 5 – mecanisme de consolidare a dialogului social si civic dezvoltate si instrumente de monitorizare si evaluare a politicilor si strategiilor la nivel local:

- 1 Manual de realizare, bune practici si metode de imbunatatire a strategiilor la nivel local, elaborat si diseminat.

- 1 Instument de monitorizare si evaluarea strategii locale de dezvoltare, elaborat si diseminat.

 

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Municipiul Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, județ Alba

E-mail: contact@paemalba.ro, Web: www.paemalba.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

 

Comunicat finalizare proiect.pdf

Click on the icon to download the brochure

Anunț FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada – 06.07.2022 – 06.10.2023, proiectul cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.

Data publicării: 15 noiembrie 2023

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada – 06.07.2022 – 06.10.2023, proiectul  cu titlul “Dezvoltare locala, parteneriate strategice - DLS”.

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 1045/Cod MySMIS2014+ 151233.

FUNDAȚIA PAEM ALBA,  organizează în perioada de sustenabilitate (6 luni) următoarele activități:

 • Menținerea parteneriatelor cu Comunele din zona PDL – Comuna Râmeț, Comuna Ponor, Comuna Mogoș.
 • Prezentarea activităților, livrabilelor și modalitatea de organizare pentru consultări publice/întâlniri de lucru pentru Comuna Întregalde și Comuna Bucium.
 • Informare cu privire la posibilitatea de a adăuga informații despre producătorii locali de produse tradiționale, unități de cazare, atracții turistice, trasee montane, tradiții și obiceiuri, pe site-ul realizat în cadrul proiectului “Dezvoltare locală, parteneriate strategice - DLS” – Promovare parteneriatefinantari.ro
 • Dezbateri cu privire la oportunitățile de dezvoltare rurală și posibilitățile de parteneriate viitoare cu alte instituții sau ONGuri.
 • Informații cu privire la calendarul finanțărilor nerambursabile și domeniile de interes din zonele de interes.
 • Dezbatere cu privire la importanța implicării comunității în crearea unei strategii locale pentru sprijinirea antreprenorilor.
 • Informații cu privire la Colecția digitală de documente disponibilă pe site-ul dedicat antreprenorilor – parteneriatefinantari.ro
 • Informații și consultanță pentru accesare fonduri europene, atât pentru instituții publice cât și pentru antreprenori și cetățeni.
 • Informarea cetățenilor cu privire la concepte de dezvoltare durabilă, implicare cetățenească și rolul în comunitate.
 • Realizare postări pentru pagina de Facebook dedicată proiectului, menținerea activităților de promovare a producătorilor locali, postări educative pentru interesul cetățenilor.
 • Identificarea unor ONG-uri cu activitate similară din domeniul social, promovare civică, implicare comunitară, promovare turistică, mediu, sănătate, antreprenoriat, cu scopul de a încheia protocoale de colaborare pentru susținere interinstituțională.

Date contact beneficiar:

FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Municipiul Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, județ Alba

E-mail: contact@paemalba.ro, Web: www.paemalba.ro

Telefon: 0764 479 865

 

 

 

Anunț.pdf

Click on the icon to download the brochure

TOP
× Intră pe chat