Despre proiect

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu prin formarea profesionala a 312 persoane si susținerea înființării a 36 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbana a Regiunii Centru. Proiectul cu o valoare totala de 8.388.306,89 lei, se implementează in perioada 15 ianuarie 2018 – 14 septembrie 2020, in toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, beneficiind de o finanțare nerambursabila de 7.082.810,38 lei din Fondul Social European, 1.249.907,72 lei din Bugetul National si 55.588,79 lei, reprezentând contribuția proprie a SC DAD Expertise SRL.

Proiectul se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează sa înființeze o afacere non agricolă în mediul urban; își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Centru, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mure si Sibiu. Structura grupului ținta in funcție de statutul pe piața muncii, va fi următoarea: 30 șomeri, 70 persoane inactive si 212 persoane care au un loc de munca si doresc sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de munca. Principalele activități ale proiectului constau în: furnizarea de servicii de formare profesionala antreprenoriala, pentru minim de 25 de persoane, in fiecare județ din Regiunea Centru; selectarea si finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri: organizarea unui concurs de planuri de afaceri; furnizarea de servicii personalizate de consiliere, consultanta si mentorat pentru beneficiarii planurilor de afaceri selectate; suport in desfășurarea stagiilor de practica; sprijinirea demersurilor de înființare a start-up-urilor; acordarea unor micro-granturi nerambursabile in valoare de 178340 lei/plan de afaceri selectat; suport in dezvoltarea si funcționarea afacerilor finanțate.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea în vederea participării la activitățile proiectului, accesați secțiunea FORMULARE. După completarea formularului inițial și transmiterea acestuia, veți avea acces la un link care va permite descărcarea în format editabil a pachetului de documente necesare înscrierii. Informatii suplimentare veti regasi in sectiunea Implementare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Formulare

Formular înscriere

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul Activității 1, în cadrul proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, SMIS 103957, derulat de SC DAD Expertise SRL în parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate minim 36 de idei de afaceri, din care:
• număr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de către persoane beneficiare a cursurilor de formare din cadrul proiectului): minim 33;
• număr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului țintă: maxim3.

Condiții pentru selecția planurilor de afaceri:
• minim 3 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare județ din aria de implementare a proiectului (județele Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Hargita si Mures);
• 100% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul țintă eligibil (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Metodologia de selectie, include si urmatoarele documente:

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard
Anexa 1.a. Finanţarea proiectului
Anexa 2. Criterii de verificare a eligibilității si conformității planului de afaceri
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis
Anexa 5. Declaraţie de eligibilitate
Anexa 6. Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre inanțare
Anexa 7. Declarație de angajament
Anexa 8. Declaraţie evitare a incompatibilităţii
Anexa 9. Declaraţie evitare dubla finanţare
Anexa 10. Contestaţie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Anexa 11. Contract de subventie
Anexa 12. Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri

Intregul pachet de documente, poate fi descarcat de pe urmatorul link.

TOP
× Intră pe chat