Despre proiect

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu prin formarea profesionala a 312 persoane si susținerea înființării a 36 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbana a Regiunii Centru. Proiectul cu o valoare totala de 8.388.306,89 lei, se implementează in perioada 15 ianuarie 2018 – 14 septembrie 2020, in toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, beneficiind de o finanțare nerambursabila de 7.082.810,38 lei din Fondul Social European, 1.249.907,72 lei din Bugetul National si 55.588,79 lei, reprezentând contribuția proprie a SC DAD Expertise SRL.

Proiectul se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • intenționează sa înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;
  • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Centru, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mure si Sibiu.

Structura grupului ținta in funcție de statutul pe piața muncii, va fi următoarea: 30 șomeri, 70 persoane inactive si 212 persoane care au un loc de munca si doresc sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de munca.

 

Principalele activități ale proiectului constau în:

  • furnizarea de servicii de formare profesionala antreprenoriala, pentru minim de 25 de persoane, in fiecare județ din Regiunea Centru;
  • selectarea si finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri: organizarea unui concurs de planuri de afaceri; furnizarea de servicii personalizate de consiliere, consultanta si mentorat pentru beneficiarii planurilor de afaceri selectate; suport in desfășurarea stagiilor de practica; sprijinirea demersurilor de înființare a start-up-urilor; acordarea unor micro-granturi nerambursabile in valoare de 178340 lei/plan de afaceri selectat; suport in dezvoltarea si funcționarea afacerilor finanțate.

Citește mai multe pe Dad Expertise

TOP
× Intră pe chat