Despre proiect

Beneficiar: PROFI ELEMENTS SRL

Partener 1: FUNDAȚIA PAEM ALBA

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.518.732,10 LEI dintre care 7.184.041,96 LEI din FSE si 1.267.772,11 LEI din Bugetul național.

Perioada de implementare:
15.01.2018 – 14.09.2020

Scopul proiectului este de a încuraja antreprenoriatului și ocuparea populației pe cont propriu prin inițierea de cursuri de competențe antreprenoriale și prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea gradului de conștientizare asupra alternativei antreprenoriale și promovarea unei atitudini pozitive față de acest concept printr-o campanie media regională
 • 2. Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice în domeniul antreprenoriatului, tehnicilor manageriale și administrării afacerilor, în cadrul sesiunilor de formare finalizate cu certificare recunoscute la nivel național, pentru minim 312 persoane aparținând grupului țintă din Regiunea Sud Muntenia, pe parcursul a 5 luni;
 • 3. Încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 36 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii Sud Muntenia.
 • 4. Dezvoltarea sustenabilă a 36 de noi afaceri prin acordarea unor servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat pe parcursul a minim 12 luni de la înființarea acestora.

Cui ne adresăm?

Grupul țintă al proiectului este format din 312 persoane - șomeri, persoane inactive, tineri 18-24 de ani înscriși într-o formă de învățământ și persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Sud Muntenia, formată din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman, Giurgiu și Argeș.

Structura grupului țintă în funcție de statutul pe piața muncii, va fi următoarea: 30 șomeri (tineri, șomeri de lungă durată, șomeri înregistrați, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă), 70 persoane inactive și tineri 18-24 de ani cuprinși într-o formă de învățământ, 212 persoane care au un loc de muncă.

Structura grupului țintă, în funcție de gen, va fi de cel puțin 35% femei iar cel puțin 25 de participanți la cursuri, vor fi selectați în fiecare din cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia.

Activitățile desfășurate de grupul țintă în cadrul proiectului, se vor desfășura în 3 etape:

 • Etapa I
  În perioada februarie 2018 - iulie 2018 se vor derula cursurile de formare antreprenorială având o durată de 40 de ore, urmate de organizarea concursului de selecție a planurilor de afaceri (iulie 2018 – septembrie 2018) în urma cărora vor fi finanțate minim 36 de planuri de afaceri în cuantumul de maxim 178340 lei/întreprindere. Pentru beneficiarii sprijinului financiar, urmează înscrierea într-un stagiu de practică (în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei pe care doresc s-o înființeze), de minim 40 de ore.
 • Etapa a II-a
  Începând cu luna septembrie 2018, pe o perioadă de 18 luni, vor fi implementate cele 36 de planuri de afaceri finanțate, etapă în care antreprenorii vor beneficia de sprijin în înființarea afacerii și derularea activității specifice prin intermediul sesiunilor de consiliere și mentorat. În această etapă va fi monitorizată implementarea planurilor de afaceri și a cheltuielilor efectuate din ajutorului financiar primit.
 • Etapa a III-a
  Se constituie într-un program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, timp de 6 luni, în perioada martie-septembrie 2020.

Rezultate așteptate

 • Organizarea unei caravane de informare pentru a facilita accesul la informație al potențialilor beneficiari
 • 312 persoane vor fi selectate pentru a beneficia de programul de antreprenoriat
 • Cel puțin 312 de persoane vor dobândi cunoștințe antreprenoriale și vor absolvi examenul de certificare ANC
 • Minim 36 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare
 • Minim 36 de stagii de practică vor fi derulate în întreprinderi de profil pentru beneficiarii ajutorului de minimis
 • Minim 36 de antreprenori vor beneficia de consultanță și mentorat în vederea înființării celor 36 de întreprinderi și derulării afacerilor
 • Minim 36 de contracte de subvenție vor fi încheiate conform schemei de ajutor de minimis
 • Minim 72 de noi locuri de muncă vor fi create ca urmare a implementării planurilor de afaceri finanțate
 • Va fi creată o platformă online de informare și publicitate a proiectului și o analiză a mediului antreprenorial regional
 • Cele 72 locuri de muncă vor fi menținute în perioada de monitorizare a proiectului, respectiv minim 6 luni după finalizarea perioadei de implementare.
 • În perioada de sustenabilitate se vor întocmi trimestrial rapoarte de monitorizare ale societăților finanțate

 

 

Pentru informații suplimentare:

Persoana de contact: NEMES DANIEL

Telefon:  +4 0358401376, în intervalul orar 10.00 - 17.00, L-V

Email: contact@paemalba.ro

 

TOP
× Intră pe chat