FUNDAȚIA PAEM ALBA, partener în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță finalizarea  Concursului de planuri de afaceri, organizat în cadrul proiectului Alba Iulia 360.

Prin Proiectul Alba Iulia 360 se premiază  un număr total de 10 planuri de afaceri. Valoarea premiului acordat este de 2.000,00 lei, impozabil.

In cadrul concursului s-au înscris 14 participanți ale căror planuri de afaceri au fost evaluate de un juriu. Juriul a fost nominalizat de coordonatorul de proiect, componența juriului a fost aprobată de președintele FUNDAȚIEI PAEM ALBA.

Perioada de depunere a dosarelor de participare  la Concursul de planuri de afaceri a fost 06.08.2020- 04.09.2020 (ora 12:00) .

In urma procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concurs, a fost alcătuit următorul clasament, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute:

Nr. crt.Număr de înregistrare a cererii de participare la concursPunctajul obținut
1626A97.66
2627A96.33
3629A94.99
4623A94.33
5624A93.66
6622A93.33
7559A92.33
8632A92.00
9631A89.00
10630A88.33
11558A88.00
12628A87.00
13648A71.00
14649A70.00

În cazul în care un participant se consideră nedreptățit, poate face contestație scrisă, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării.

Documentele se depun la sediul FUNDAȚIEI PAEM ALBA din strada Traian, nr. 8, Alba Iulia, jud. Alba.

Soluționarea contestației se va face de către o comisie desemnată de coordonatorul de proiect și aprobată de Președintele FUNDAȚIEI PAEM ALBA.

Proiectul „Alba Iulia 360“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prinProgramul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020

Fundația PAEM Alba, partener în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță prelungirea termenului de depunere a cererilor de participare la Concursului de planuri de afaceri, precum și noul calendar de desfășurare a concursului.

Prin Proiectul Alba Iulia 360 vor fi selectate pentru a fi premiate,  un număr total de 10 planuri de afaceri. Valoarea premiului acordat este de 2.000,00 lei, impozabil.

Perioada de depunere a dosarelor la Concursul de planuri de afaceri este 06.08.2020- 04.09.2020 (ora 12:00) .

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul :

Nr. crt. ETAPE Perioada
1 Înregistrarea participanților 06.08.2020 – 04.09.2020
2 Evaluarea planurilor de afaceri 07.09.2020 – 09.09.2020
3 Publicarea și comunicarea rezultatelor  evaluării 10.09.2020
4 Depunerea contestațiilor 11.09.2020 – 14.09.2020
5 Soluționarea contestațiilor depuse și comunicarea rezultatului contestației 15.09.2020
6 Publicarea rezultatelor finale, a listei câștigătorilor concursului de Planuri de afaceri. 16.09.2020

Jobclub

FUNDAȚIA PAEM, partener în proiectul Alba Iulia 360 cod POCU/18/4/1/101639, organizează în perioada 03-05 august 2020 ora 10, Jobclub la sediul  Fundației  din  Alba Iulia, str. Traian nr. 8. Scopul  jobclubului  este  facilitarea întâlnirii antreprenorilor cu potențialii angajați, beneficiari ai serviciilor de mediere prin proiect.

Fundația PAEM Alba, partener în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri, în data de 10. August 2020.

Prin Proiectul Alba Iulia 360 vor fi selectate pentru a fi premiate,  un număr total de 10 planuri de afaceri. Valoarea premiului acordat este de 2.000,00 lei, impozabil.

Perioada de depunere a dosarelor la Concursul de planuri de afaceri este 06.08.2020- 14.08.2020 (ora 12:00) .

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul :

Nr. crt. ETAPE Perioada
1 Înregistrarea participanților 06-14 august 2020
2 Evaluarea planurilor de afaceri 17-18 august 2020
3 Publicarea și comunicarea rezultatelor  evaluării 20 august 2020
4 Depunerea contestațiilor 24 august 2020
5 Soluționarea contestațiilor depuse și comunicarea rezultatului contestației 25 august 2020
6 Publicarea rezultatelor finale, a listei câștigătorilor concursului de Planuri de afaceri. 26 august 2020

 

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Regulamentul de acordare a premiilor la concursul de planuri de afaceri și să respecte cerințele acestuia.

Documentele se depun la sediul FUNDAȚIEI PAEM ALBA din strada Traian, nr. 8, Alba Iulia, jud. Alba.

Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc mai jos:

Regulament de acordare a premiilor

Anexa 1 – Plan de afaceri- final

Anexa 2 – Tabel al participantilor la concursul de Planuri de afaceri

Anexa 3 – Cerere inscriere concurs

Anexa 4 – Fisa de evaluare a planului de afaceri

Anexa 5 – Tabel centralizator punctaj concurs

Anexa 6 – Proces verbal de desemnare a castigatorilor

Anexa 7 – Comunicare rezultat concurs

 

Persoanele interesate/aplicanții eligibili care doresc să se înscrie în concurs, pot afla mai multe detalii de la:

  • JID Daniela Maria, expert Fundația PAEM Alba, tel: 0788 101713.

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu : Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 25,2 milioane lei, din care contribuția nerambursabilă este 24,3 milioane, iar 807.983 lei este contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Proiectul „Alba Iulia 360“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

FUNDAȚIA PAEM ALBA, partener în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, anunță finalizarea concursului de planuri de afaceri, sesiunea a II-a.

În cadrul concursului, s-a înscris 1 participant ai cărui plan de afaceri a fost evaluat de juriul FUNDAȚIA PAEM ALBA, alcătuit din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

Concursul a constat în parcurgerea a două etape: evaluarea propriu-zisă a planurilor de afaceri depuse și susținerea interviurilor de către candidați în data de 10 septembrie 2019, la sediul FUNDAȚIA PAEM ALBA, Alba Iulia, conform programării publicate.

În această a doua etapă, candidatul prezent a avut la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta ideea de afacere, punctele forte ale acesteia, dar și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului în baza planului de afacere depus.

În urma finalizării procesului de evaluare a planului de afaceri depus în concurs, a fost alcătuit următorul clasament,  în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute (50% punctaj plan de afacere si 50% punctaj interviu):

Loc Nume candidat
1 PRESECAN Natalia Aneta

 

Prin proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, alocate spre monitorizare câte 5 pentru fiecare din cei 3 parteneri: FUNDAȚIA PAEM ALBA, FNTM și SC DAD Expertise SRL. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis pentru fiecare plan de afacere este de maximum 25.000,00 Euro (calculat la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, 1 Euro = 4,4623 RON).

Anunț

Perioada de depunere a dosarelor în cadrul Concursul de planuri de afaceri se prelungeste pana la data de  09 septembrie 2019 (ora 10:00). 

Fundația PAEM Alba împreună cu Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM și DAD EXPERTISE S.R.L, parteneri  în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri în data de 26 august 2019.

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 26 august – 05 septembrie (ora 16:00) 2019.

Prin Proiectul MICESA va fi selectat spre finanțare un număr de 1 plan de afaceri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

(mai mult…)

Comunicat de presă

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar al proiectului, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA a implementat, în perioada   24 aprilie 2018 – 23 aprilie 2019, proiectul PRO Dezvoltare – ONG – uri PRO – active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-II), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud – E st), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 963.980,35 lei, din care:

–       944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea

nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.

–       19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Rezultate obținute în cadrul proiectului: (mai mult…)

TOP
×

Powered by WhatsApp Chat

× Intră pe chat