FUNDAȚIA PAEM ALBA, partener în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, anunță finalizarea concursului de planuri de afaceri, sesiunea a II-a.

În cadrul concursului, s-a înscris 1 participant ai cărui plan de afaceri a fost evaluat de juriul FUNDAȚIA PAEM ALBA, alcătuit din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor.

Concursul a constat în parcurgerea a două etape: evaluarea propriu-zisă a planurilor de afaceri depuse și susținerea interviurilor de către candidați în data de 10 septembrie 2019, la sediul FUNDAȚIA PAEM ALBA, Alba Iulia, conform programării publicate.

În această a doua etapă, candidatul prezent a avut la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta ideea de afacere, punctele forte ale acesteia, dar și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului în baza planului de afacere depus.

În urma finalizării procesului de evaluare a planului de afaceri depus în concurs, a fost alcătuit următorul clasament,  în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute (50% punctaj plan de afacere si 50% punctaj interviu):

Loc Nume candidat
1 PRESECAN Natalia Aneta

 

Prin proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, alocate spre monitorizare câte 5 pentru fiecare din cei 3 parteneri: FUNDAȚIA PAEM ALBA, FNTM și SC DAD Expertise SRL. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis pentru fiecare plan de afacere este de maximum 25.000,00 Euro (calculat la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, 1 Euro = 4,4623 RON).

Anunț

Perioada de depunere a dosarelor în cadrul Concursul de planuri de afaceri se prelungeste pana la data de  09 septembrie 2019 (ora 10:00). 

Fundația PAEM Alba împreună cu Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM și DAD EXPERTISE S.R.L, parteneri  în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri în data de 26 august 2019.

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 26 august – 05 septembrie (ora 16:00) 2019.

Prin Proiectul MICESA va fi selectat spre finanțare un număr de 1 plan de afaceri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

(mai mult…)

Comunicat de presă

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în calitate de beneficiar al proiectului, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA a implementat, în perioada   24 aprilie 2018 – 23 aprilie 2019, proiectul PRO Dezvoltare – ONG – uri PRO – active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-II), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud – E st), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 963.980,35 lei, din care:

–       944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea

nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.

–       19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Rezultate obținute în cadrul proiectului: (mai mult…)

Transparenta decizonala a autoritatilor publice din Romania este reglementata prin L52/2003. Prin prisma acestei legi, orice proiect de act normativ propus de autoritatile publice- aflate sub incidenta acesteia- trebuie supus consultarii publice, inainte de a intra in faza de avizare si apoi de adoptare. Proiectele exceptate de la aceasta regula sunt cele din categoria apararii nationale, sigurantei nationale, interese strategice economice si politice ale tarii, informatii clasificate, elemente ale activitatilor economice sau financiare care fac atingere concurentei loiale si date personale potrivit legii (art. 4, L52/2003).

Vezi toată documentația: Studiu_SAR_AA_aplicare-L52-transparenta-decizionala

CES România

STUDIU COMPARATIV
PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN – CESE
ŞI AL CONSILIILOR ECONOMICE ȘI SOCIALE
DIN ȘASE ȚĂRI EUROPENE –
BULGARIA, FRANŢA, GRECIA, ITALIA, OLANDA ŞI SPANIA

 

Vezi document: STUDIU-COMPARAT-CES-uri

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în cadrul proiectuluiPRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

 • reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială;
 • personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice ( personal de conducere sau de execuție).

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – începând cu data de 29.06.2018 până la data de 16.07.2018
 • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
 • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire – în programul de formare ”Lobby și Advocacy”
 • Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP
 • Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP
 • Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și civic

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente

telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FORMULAR DE SESIZARE PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN

 

LISTA FINALA GRUP TINTA REGIUNEA CENTRU – ALBA IULIA

LISTA FINALA GRUP TINTA REGIUNEA SUD-EST – CONSTANTA

LISTĂ FINALĂ CANDIDAȚI SELECTAȚI CA GRUP ȚINTĂ

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în cadrul proiectuluiPRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

 • reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială;
 • personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice ( personal de conducere sau de execuție).

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – începând cu data de 29.06.2018 până la data de 16.07.2018
 • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
 • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire – în programul de formare ”Lobby și Advocacy”
 • Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP
 • Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP
 • Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și civic

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente

telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FORMULAR DE SESIZARE PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN

TOP
× Intră pe chat