Programul de formare „Lobby și advocacy în domeniul Muncii Decente şi drepturilor socio-economice ale tinerilor” este axat pe familiarizarea actorilor socio-economici (sindicate, patronate, specialiști în domeniul tineret, ocupării forței de muncă, autorități publice locale) și ai organizațiilor societății civile cu conceptele de lobby și advocacy, planificarea și realizarea campaniilor de advocacy și a acțiunilor de lobby.

Astfel, în cadrul programului sunt abordate subiecte precum:
- Conceptul de lobby, conceptul de advocacy și diferențierea acestora;
- Elementele campaniei de advocacy (analiza contextului și factorilor interesați, tactici de implicare a actorilor relevanți);
- Elementele acțiunilor de lobby (analiza situației, instituțiilor, tehnici de influiențare);
- Lobby și advocacy în domeniul muncii decente și drepturilor socio-economice ale tinerilor.

Ce este advocacy?

Advocacy este un termen ce desemnează totalitatea demersurilor prin care se influențează în mod transparent decizia și politicile publice în favoarea grupurilor legitime de interese.

Advocacy poate însemna de asemenea susținerea transparentă a unor cauze publice care preocupă un grup de persoane din societate.

O campanie de advocacy cuprinde astfel o serie de acțiuni prin intermediul cărora se preiau probleme “invizibile”, neglijate, se pun pe agenda publică încercându-se influențarea atitudinii publice și a atitudinii actorilor politici (Advocacy for Social Justice, David Cohen / Rosa de la Vega / Gabrielle Watson, 2001).

Definiții:

Un proces continuu de adaptare colectare, organizare şi formulare de informaţii în cadrul unor argumentări pentru a fi transmise către factorii de decizie pe diferite căi în vederea influenţării deciziei acestora, de a colecta resurse, de a sprijini şi a-şi asuma angajamentul în favoarea unui program de reforme, pregătindu-se societatea în felul acesta pentru acceptarea acestora”.

(Sursa: Small and Medium Entreprinse, SME, Department. International Finance Corporation. The World Bank Group.)

„Activitatea de advocacy este definită ca orice acțiune care promovează un interes privat, recomandă, argumentează în favoarea unei cauze, apără sau cere în numele acestuia”.

(Sursa: Alliance for Justice, http://www.afj.org.).

-„Lobby este un proces strategic şi planificat prin intermediul căruia persoanele fizice şi organizaţiile societăţii civile îl utilizează pentru a influenţa decizia publică”.

(Sursa: Isaac Joan, Advocacy in Action; Council for International Development, New Zeeland , 2003.)

Istoricul conceptului

Conceptul de „advocacy“ este vechi și provine din cuvântul latin „advocare“, care semnifică „a cere ajutor“. Termenul a fost utilizate în contextul pledoariilor făcute de către avocați, oratori celebri în Roma antică sau în Grecia în apărarea cauzei clienților lor. În timp termenul și-a schimbat semnificația.

Ce este lobby?

Lobby reprezintă demersul direct de convingere a decidenților politici în favoarea grupurilor legitime de interese.

Activitatea de lobby implică contactul direct între reprezentanții societății civile și decidenții politici (oficiali aleși din cadrul autorităților publice).

Demersul de lobby este trasparent, asumat public și se deosebește de traficul de influență care este netransparent, ascuns de opinia publică  și în care se influențează o decizie publică în favoarea unor interese private înguste.

Definiții:

Lobby este un proces strategic şi planificat prin intermediul căruia persoanele fizice şi organizaţiile societăţii civile îl utilizează pentru a influenţa decizia publică”.

(Sursa: Isaac Joan, Advocacy in Action; Council for International Development, New Zeeland , 2003.)

Ansamblul de activităţi prin care se urmăreşte influenţarea membrilor executivului şi în special a membrilor legislativului”.

Merriam Webster Dictionary, (https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocacy).

Lobby-ul reprezintă orice demers al unei persoane sau entităţi private de influenţare a deciziei guvernului”.

Enclopedia Britannica Online: (https://ro.wikipedia.org/wiki/Encyclopædia_Britannica).

Un set de acţiuni prin care se urmăreşte în mod direct sau indirect informarea, convingerea, decidenţilor şi promovarea, abrogarea sau amendarea unor iniţiative legislative şi politicile publice concepute şi implementate de către o putere decizională în favoarea unui grup legitim de interese”.

(Sursa: http://agora.qc.ca/dossiers/Lobbying).

Care este relația dinte advocacy și lobby?

Lobby este o componentă a demersului de advocacy. O campanie de advocacy poate să nu conțină activitatea de lobby dar activitatea de lobby face parte de regulă dintr-o campanie de advocacy.

Ce este un ”grup de presiune” ?

Un grup de presiune este un grup de amatori care urmăresc să influențeze sistemul politic și opinia publică.

Ce este un grup de interese (legitim)?

Grupurile de interese sunt grupuri structurate pe interese legitime, de sector, industrie, domeniu.

Definiție:

Entitate organizată care urmăreşte să influenţeze politicile publice şi procesele politice în favoarea intereselor sale fără însă ca aceasta să participe la competiţia electorală”.

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/advocacy

Documente utile - Pentru a vizualiza și descărca documentele necesare accesați următorul link: DOCUMENTE UTILE

Nivele de participare a societatii civile- Pentru a vizualiza și descărca documentele necesare accesați următorul link: Vezi document
Procesul decizional în România - Pentru a vizualiza și descărca documentele necesare accesați următorul link: Vezi document
Procesul decizional în UE - Pentru a vizualiza și descărca documentele necesare accesați următorul link: Vezi document
Campania de advocacy - Pentru a vizualiza și descărca documentele necesare accesați următorul link: Vezi document
TOP
× Intră pe chat