MANAGEMENT

Management de proiect

CURSURI

Servicii de formare

SOCIAL

Servicii sociale

OCUPARE

Servicii de ocupare

STUDII

Studii și analize

În cadrul proiectelor aflate în implementare, FUNDAȚIA PAEM ALBA derulează atât programe de formare pentru care a fost autorizată cât şi alte programe de formare - în parteneriat sau colaborare cu alţi furnizori de formare autorizaţi.

Departamentul de formare din cadrul fundaţiei are ca principale atribuţii:

  • aplicarea corecta a legislaţiei specifice formării profesionale a adulţilor;
  • întocmirea şi gestionarea documentelor specifice formării profesionale a adulţilor;
  • identificarea nevoii de formare de pe piaţa muncii, şi mai ales în rândul categoriilor defavorizate (şomeri, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, femei, romi, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, ş.a.m.d.);
  • propunerea autorizării altor programe de formare, în funcţie de cerinţele pieţei;
  • asigurarea comunicării dintre Fundaţie şi Comisia de autorizare din jud. Alba;
  • înregistrarea potenţialilor cursanţi;
  • multiplicarea şi distribuirea suporturilor de curs;
  • completarea certificatelor de absolvire şi/sau calificare pentru absolvenţi, şi gestionarea acestora.
TOP
× Intră pe chat