Proiect „PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

Mai multe detalii despre proiect puteţi afla accesând acest link: Prezentare-pro-dezvoltare

Politica publică alternativă privind stimularea antreprenoriatului social

Vezi document

Data publicării: 23 aprilie 2019

Comunicat de presa finalizare proiect “PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială" 

PRO-Dezvoltare-Comunicat de presa

Data publicării: 22 aprilie 2019

Alternativa la politica publică realizată în cadrul proiectului Consultare cu Autorități Publice Centrale

Vezi anunț

Manual de bune practici internaționale PP

Vezi document

Data publicării: 16 aprilie 2019

Raport final al activitatii din cadrul atelierelui de lucru si a grupului virtual, pentru regiunea Sud- Est / Constanta

Vezi anunțul

Data publicării: 31 ianuarie 2019

Raport final al activitatii din cadrul atelierelui de lucru si a grupului virtual, pentru regiunea Centru / Alba

Vezi anunțul

Data publicării: 31 ianuarie 2019

Raport Atelier Regional - Activitatea A.5.1

Vezi anunțul

Data publicării: 26 noiembrie 2018

Finalizare atelier de lucru regional desfășurat în cadrul proiectului
“ PRO Dezvoltare – ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea
economică și socială”

Anunț finalizare proiect

Data publicării: 10 octombrie 2018

FUNDAŢIA PAEM ALBA are plăcerea să vă anunțe cu privire la desfășurarea
atelierului regional de lucru cu tema ”Alternative la puterea PROdezvoltare”.

Anunț începere proiect

Data publicării: 5 octombrie 2018

FUNDAŢIA PAEM ALBA are plăcerea să vă anunțe cu privire la demararea cursului de
formare profesională “Specialist în activitatea de LOBBY”

 Vezi anunțul

Data publicării: 17 septembrie 2018

Finalizare curs de formare profesională “Specialist în activitatea de LOBBY”

Vezi anunț

Data publicării: 1 octombrie 2018

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în cadrul proiectuluiPRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”, anunță recrutarea și selecția grupului țintă,  în vederea participării la activitățile din cadrul proiectului.

Criterii de eligibilitate

 • reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială;
 • personal din cadrul autorităților și instituțiilor publice ( personal de conducere sau de execuție).

Dosarul de înscriere în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 • Formularul de intenție pentru înscrierea la activitățile desfășurate, în cadrul proiectului;
 • Anexa 12 Formular individual participant;
 • Copie BI/CI;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • Copie act de studii (ultima școală absolvită);
 • Adeverință care să ateste statutul de angajat/voluntar.

Calendarul activităților de selecție grup țintă:

 • Depunerea dosarelor de înscriere – începând cu data de 29.06.2018 până la data de 16.07.2018
 • Evaluarea dosarelor depuse – 19.07.2017
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) – 20.07.2018
 • Publicare listă finală dosare selectate – 23.07.2018

Persoanele selectate vor fi implicate în activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea capacității ONGuri prin instruire - în programul de formare ”Lobby și Advocacy”
 • Organizarea și dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP
 • Dezvoltarea de acțiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP
 • Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social și civic

Procesul de selecție va fi bazat pe aplicarea principiului transparenței, egalității de șanse și  non-discriminare.

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente

telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

FORMULAR DE SESIZARE PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI GEN

DATA POSTARII: 29.06.2018

LISTA FINALA GRUP TINTA REGIUNEA SUD-EST - CONSTANTA

LISTĂ FINALĂ GRUP ȚINTĂ REGIUNEA CENTRU - ALBA IULIA

DATA POSTARII: 23.07.2018


INVITAȚIE

Avem plăcerea să vă invităm la Evenimentul de informare a proiectului cu titlul „PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială” care va avea loc în data de 18 IUNIE, orele 12.00 – 16.00, la Hotel Parc, str.Primăverii, nr.14

Stimate Doamnă/Domnule,
FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, derulează începând cu data de 24.04.2018, proiectul „PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul se adresează personalor care îndeplinesc următorele condiții:

 • reprezentanti ai ONG-urilor cu focus pe dezvoltare economică și socială
 • personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție)

Persoanele din grupul țintă vor fi implicate direct&activ, în activitățile specifice ale proiectului:

 • program de formare în ”Lobby si Advocacy”;
 • ateliere de lucru, regionale, cu tema: ”Alternative la puterea PROdezvoltare” ;
 • grupuri virtuale colaborative, de lucru, pe aria vizată de politici publice;
 • activitate de formulare a unei propuneri alternative in aria vizata si promovarea ei către factorii decidenț

Prin activitățile propuse proiectul contribuie la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în implicarea pentru formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern.

În speranța că ne veți onora cu prezența dumneavoastră la acest eveniment,

Vă mulțumim și vă rugăm să confirmați disponibilitatea dvs. de participare până în data de 15.06.2018, ora 17.00 la telefon 0754.011.469, e-mail: herc.aurel91@gmail.com

Persoană de contact: Târziu Aurel- Expert grup țintă și organizare evenimente.

DATA POSTARII: 04.06.2018


COMUNICAT DE PRESĂ

FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada  24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul „PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa  prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei, din care:

-       944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.

-       19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Rezultate așteptate

Rezultat program 1

-       Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat program 2

-       Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

DATA POSTARII: 21.05.2018

TOP
× Intră pe chat