Despre proiect

„Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiectul este derulat de Municipiul Alba Iulia, printr-un parteneriat solid cu șase organizații.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite); și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul se adresează unui grup țintă de 600 de persoane, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Serviciile furnizate de experții proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului.

Un număr de 25 de preşcolari vor fi sprijiniţi de experții proiectului pentru participarea la educaţia timpurie, astfel fiind îndeplinite condițiile optime pentru acumularea abilităților și cunoștințelor specifice. Alți 75 de elevi (clasele V-VIII) vor urma programe de tip „Şcoală după Şcoală”. Elevii vor fi pregătiți suplimentar la Limba română, Matematică, Limbi moderne, TIC. Ambele măsuri au ca scop, pe termen mediu și lung, reducerea abanadonului școlar, creșterea nivelului educational la nivel local, prin urmare reducerea ratei șomajului pentru tinerii absolvenți. Se înțelege de la sine că o pregătire mai bună și orientată către cerințele pieței municii duce la o dezvoltare economică și socială locală durabilă.

Și asistența medicală este o componentă importantă a proiectului. Serviciile de asistență medicală comunitară au ca scop reducerea mortalității infantile, creșterea numărului de persoane înregistrate la medicul de familie, acces la programele naționale de sănătate etc. De îngrijire la domiciliu vor beneficia vârstnici şi persoane cu boli cronice (fizice, psihice, mentale sau senzoriale) care prezintă dependență și au o capacitate limitată de a se deplasa la spital.

O activitate continuă și repetitivă, derulată de către experții proiectului, va fi cea de recrutare, informare și consiliere profesională. Astfel, cel puțin 350 de persoane, din totalul de 600, vor cunoaște avantajele integrării pe piața muncii, drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului etc. Pentru creșterea abilităților și competențelor profesionale, prin proiect se vor organiza cursuri de formare profesională, finalizate cu diplome de calificare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Pe termen lung, măsura va crește atât nivelul de trai al persoanelor calificate, cât și al membrilor familiilor acestora și implicit al comunităților din care fac parte. Beneficiarii vor fi informați de către experții proiectului despre locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora. Prin proiect se vor organiza două burse a locurilor de muncă, cadrul ideal de întâlnire a cererii și ofertei. Se va exploata și serviciul de mediere electronică, pentru punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de muncă, cu ajutorul tehnologiei IT.

Prin proiect se vor desfășura și acțiuni de consiliere și asistență antreprenorială și particularizată pe nevoile celor care intenționează să realizeze activități independente. Se vor înființa cel puțin 15 structuri economice, ai căror beneficiari vor fi tot persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile amintite. Măsura va implica înființarea de noi locuri de muncă, dar și asigurarea unor venituri stabile și mai bune.

Pornind de la principiul că o locuință adecvată este una sănătoasă, prin proiect se vor face și lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din comunitățile amintite. Și asistența juridică este o componentă importantă a proiectului. Experții proiectului vor oferi sprijin pentru reglementarea actelor de naştere, identitate, proprietate, de stare civilă, precum și obţinerea drepturilor de asistenţă socială (înregistrare copii, înscrieri la şcoală, asigurări de sănătate, etc).

Prin proiect va fi înființat un Centru Comunitar de Intervenții Integrate, destinat măsurilor directe adresate grupului țintă. Fiecare dintre cele 600 de persoane din grupul țintă va beneficia de cel puțin două măsuri de sprijin: educație, servicii socio-medicale, ocupare, antreprenoriat, condiții de locuit și, după caz, reglementarea actelor de identitate.

„Până când vom ajunge, ca societate, la altruismul civic necondiționat prin care fiecare vom face ceva în plus față de semenii noștri mai avem drum lung. Personal, nu cunosc multe exemple de oameni care sacrifică ceva, în folosul altcuiva. Din fericire nu vorbim despre persoane, ci despre o comunitate. Iar acest lucru poate face diferența. Probleme sunt și indiferent de cât am face nu vom putea pune egal între toți locuitorii unui oraș. Dar, printr-un astfel de proiect putem crește șansele multora de a ajunge la normal, la șansa de a avea cât mai puține «excepți » în plan social. E ceva special în treaba asta și foarte dificil să ai beneficiarii proiectului nu doar la nivel de indicatori, ci ca locuitori cărora le schimbi cu adevarat viața. Îmi doresc să fim cu toții pregătiți pentru ceea ce avem de făcut, atât noi ca inițiatori, partenerii nostri, dar și cei cărora ne adresăm“, Mircea Hava, primar Municipiul Alba Iulia.

Experții vor implica grupul țintă în proiect în așa fel, încât să conștientizeze importanța participării la activitățile integrate amintite. În acest sens, serviciile vor fi adaptate nevoilor reale, vor fi individualizate, atractive și în acord cu nevoile fiecărei persoane. Sunt doar câteva dintre pârghiile folosite pentru determinarea comunității să devină activă în rezolvarea problemelor sale.

„Proiectul de față este o premieră și, în același timp, o provocare pentru noi, ca administrație publică locală. Când spun acest lucru mă refer la paleta complexă de servicii integrate ce vor fi asigurate gratuit prin proiect. În toate acțiunile care vor fi puse în aplicare vom ține cont de principiul îmbunătățirii vieții sociale, profesionale și personale a beneficiarilor direcți ai proiectului “, Moldovan Nicolaie, city manager Alba Iulia.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Valoarea totală a proiectului este de 20,5 milioane lei. Suma nerambursabilă este de 19,7 milioane de lei, iar diferența o reprezintă contribuția Municipiului Alba Iulia.

 

TOP
× Intră pe chat