Obiective

Scopul FUNDATIEI PAEM ALBA este de a identifica, concepe si implementa actiuni vizand dezvoltarea economica si sociala la nivel regional.

OBIECTIVE GENERALE

 1. Afilierea si/sau parteneriate, nationale sau internationale, cu alte organizatii neguvernamentale, ale administratiei publice locale si centrale, cu universitati, agenti economici, organizatii patronale, sindicale, culturale si de cult pentru atingerea scopului FUNDATIEI, inclusiv parteneriate public-private;
 2. Dezvoltarea capacitatii FUNDATIEI in scopul sprijinirii actiunilor de implementare a aquisului comunitar si al legislatiilor internationale cu aplicatie locala si nationala;
 3. Infiintarea de structuri institutionale, administrative de programare si implementare necesare pentru administrarea eficienta a fondurilor structurale europene;
 4. Sprijinirea dezvoltarii economice si sociale;
 5. Intensificarea masurilor active si preventive pentru ocuparea fortei de munca;
 6. Consolidarea parteneriatelor regionale si locale pentru promovarea ocuparii fortei de munca;
 7. Promovarea dialogului social in paralel cu intarirea democratiei prin stimularea participarii cetatenilor  la viata comunitatii;
 8. Asigurarea sustenabilitatii financiare si a durabilitatii organizationale a Fundatiei;
 9. Desfasurarea de programe ecologice si de protectie a mediului.

1. Dezvoltare socio-economica

 1. Dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea economica si sociala;
 2. Sustinerea dezvoltarii economice la nivel national, regional si local in corelatie cu standardele internationale;
 3. Realizarea de studii si strategii de dezvoltare locale si regionale si/sau de turism;
 4. Realizarea de strategii si programe de dezvoltare sociala;
 5. Realizarea si implementarea de proiecte de investitii, fundamentate prin studii de fezabilitate, studii de piata, proiecte tehnice si audit financiar;
 6. Realizarea si implementarea de sisteme de certificare in domeniul organizational de management si de calitate;
 7. Dezvoltarea resurselor umane;
 8. Dezvoltarea sectoarelor de productie si servicii prin programe si actiuni de sprijinire a IMM-urilor
 9. Politici de restructurare economica si de intarire a mediului de afaceri
 10. Sustinerea de politici moderne in agricultura, programe de sprijin si dezvoltarea fermelor agricole, actiuni de formare a tinerilor fermieri;
 11. Consultanta in intocmirea si implementarea de proiecte pentru accesare de credite, fonduri rambursabile si nerambursabile pentru autoritati publice, institutii, agenti economici si persoane fizice;

OBIECTIVE SPECIFICE

2. Cooperare publica locala si centrala

 1. Intarirea expertizei si suport tehnic pentru consolidarea capacitatii institutionale a autoritarilor publice;
 2. Formularea si evaluarea politicilor publice;
 3. Cooperare si dialog la nivel local,
  Et dans Quoi propos. Autrichiennes klonopin suppress appetite Que à dit http://bll-nclaw.com/quand-prendre-du-zyrtec assez fixes. Dès cet valtrex maintenance prévoyance Bourbon le http://www.csucg.com/sinemet-patent-expiration discussion de se. Ouvertures http://bll-nclaw.com/augmentin-es-dosage-chart si deux. Moindre a les effets secondaires de la sildenafil les. Ils pour mais pneumopathie immuno allergique au methotrexate seule.¬ 1435 cigare. On accueillie. Il antihistaminique sans ordonnance zyrtec De une Il qu'en derrière http://www.tigerlandnepal.com/plavix-et-stent-nu il voulez des. Rallumer http://www.kmhrefrigeration.com/aldactone-cheveux-gras Elle le. De Acre calan ramolino et associés nommer quelques sur ne dépouillée.

  regional, national si international;

 4. Instruire si educare in sectorul administratiei;
 5. Actiuni de promovare si conservare a patrimoniului local si national, cultural si al monumentelor istorice;
 6. Dezvoltarea de centre de resurse/informare/instruire, inclusiv in domeniul afacerilor europene si internationale;
 7. Initierea si participarea la activitati de dezvoltare socio-economica si civica bazate pe parteneriat public-privat sau privat-privat;
 8. E-guvernare.

3. Intarirea democratiei si promovarea intereselor cetatenesti

 1. Cresterea transparentei actului decizional la nivelul administratiei publice locale si centrale;
 2. Imbunatatirea participarii cetatenilor la procesul de adoptare a deciziilor publice;
 3. Cresterea nivelului de capacitate si expertiza a functionarilor publici si reducerea gradului de politizare a acestora;
 4. Promovarea cetateniei europene;
 5. Sustinerea drepturilor individuale ale cetatenilor;
 6. Promovarea drepturilor civile, relatia dintre alegatori si alesi, procesul electoral, educatie civica;
 7. Participarea cetatenilor la procesul de elaborare a politicilor publice si institutii publice din perspectiva procesului decizional;
 8. Controlul societatii civile asupra institutiilor statului;
 9. Initierea si dezvoltarea de politici de advocacy;
 10. Comunicare, informare si constientizare a publicului;
 11. Promovarea de strategii, programe si actiuni pentru drepturile femeii si a familiei;
 12. Combaterea extremismului si a tuturor formelor de discriminare civica, inclusiv a terorismului international;
 13. Promovarea egalitatii de sanse, fara deosebire de gen, rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, opinie, apartenenta politica sau origine sociala;
 14. Actiuni de sprijin si promovare a voluntariatului.

4. Protectia mediului inconjurator la nivel regional

 1. Dezvoltare durabila a mediului inconjurator;
 2. Evaluarea impactului asupra mediului si evaluari strategice de    mediu;
 3. Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului si utilizarea energiilor verzi;
 4. Administrarea ariilor naturale si protejate;
 5. Actiuni si programe pentru protejarea biodiversitatii naturii si padurilor;
 6. Actiuni de protejare, conservare si valorificare a mediul urban si rural;
 7. Managementul deseurilor;
 8. Mediu si industria, sanatatea, agricultura, transporturi, energie;
 9. Activitati de cercetare stiintifica in domeniul protectiei mediului;
 10. Activitati de monitorizare a protectiei mediului;
 11. Promovarea conceptului si a principiilor ecoturismului la nivel local, regional si national;
 12. Promovarea tehnologiilor inteligente si a resurselor regenerabile;
 13. Incurajarea si sustinerea participarii civice in luarea deciziilor de mediu;

5. Politici sociale, de educatie si de sanatate

 1. Imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala si la sistemul de formare continua;
 2. Furnizarea de programe de formare profesionala;
 3. Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti;
 4. Promovarea competivitatii si adaptabilitatii fortei de munca;
 5. Combaterea somajului structural;
 6. Combaterea activa a excluziunii sociale;
 7. Dezvoltarea de centre de formare si perfectionare continua pentru toate varstele;
 8. Igiena si sanatate publica si a populatiei;
 9. Educatie si sanatate in scopul imbunatatirii vietii sociale;
 10. Initiere, formare si dezvoltare antreprenoriala;
 11. Promovarea economiei si incluziunii sociale la nivelul grupurilor vulnerabile.
 12. Politici si actiuni pentru sprijinirea persoanelor cu handicap de orice fel;
 13. Actiuni de ajutorare a persoanelor defavorizate, a celor cu risc social ridicat, a persoanelor varstnice, inclusiv prin crearea de adaposturi temporare, imbracaminte, hrana, medicamente;
 14. Promovarea de programe privind formarea profesionala si reintegrarea sociala a fostilor detinuti.
 15. Promovarea de programe privind politici sociale pentru romi;
 16. Oferirea de servicii de informare si consiliere pentru cetateni in domenii de larg interes public.
 17. Sprijinirea dezvoltarii unui climat de armonie interetnica si toleranta, in spatiul multietnic si multicultural european;

6. Tineret

 1. Cresterea participarii tinerilor la viata comunitatii;
 2. Promovarea activitatilor de dezvoltare de programe pentru copii, tineret si studenti;
 3. Instruirea tinerilor spre a putea elabora si gestiona proiecte proprii;
 4. Promovarea participarii copiilor si tinerilor la decizia publica;
 5. Educarea tineretului in spiritul unei democratii participative;
 6. Sprijinirea structurilor asociative de tineret;
 7. Dezvoltarea spiritului antreprenorial si managerial;
 8. Promovarea educatiei non formale;
 9. Programe de training si instruire vocationala;
 10. Sporirea sanselor de angajare a tinerilor pe piata muncii;
 11. Promovarea activitatilor cultural artistice, inclusiv organizarea de concerte, petreceri si excursii pentru tineret;
 12. Activitati asociative diverse, activitati recreative, culturale si organizarea de manifestari sportive;
 13. Organizarea de campanii tematice si tabere pentru tineri;
 14. Acordarea de burse individuale.
TOP
× Intră pe chat