PNDR

 

SOLICITANTI:

  • Autoritati publice
  • Agenti privati/ societati comerciale
  • Grupuri de producatori/ asociati
  • Personae fizice/ fermieri

Activitati/ masuri:

Măsura 4  - Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole

SubMăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

SubMăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

 

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

SubMăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SubMăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

SubMăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMăsura 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

 

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SubMăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

 

Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SubMăsura 9a -  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Persoana de contact: Daniel NEMEȘ – dan.nemesh@gmail.com, 0358/ 401376

TOP
× Intră pe chat