Regulament

Închis
admin
Site Admin
Mesaje: 9
Membru din: Mar Oct 16, 2018 6:17 pm

Regulament

Mesaj de admin » Lun Oct 22, 2018 3:53 pm

REGULAMENT
GRUP VIRTUAL PRODEZVOLTRE ALBA IULIA

Preambul
Acest Grup virtual aparține FUNDATIEI PAEM ALBA în calitate de beneficiar al proiectului „ProDezvoltare – ONGuri PROactive în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 111113 și este deschis tuturor persoanelor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, clasă socială etc.
FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA, implementează, în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019, proiectul antemenționat.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud - Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei, din care:
- 944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.
- 19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
Rezultate așteptate:
Rezultat program 1
- Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat program 2
- Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.
Opiniile, sondajele şi documentele ataşate publicate în acest Grup virtual nu reprezintă poziţia oficială a Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, ci a utilizatorilor care le publică.

Acceptarea condiţiilor
Folosirea acestui Grup virtual, aparţinând proiectului „ProDezvoltare – ONGuri PROactive în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 111113 presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse în Regulament. În acest sens orice membru înregistrat acceptă în mod tacit acest Regulament.
Următoarele reglementări (Termenii și condițiile) nu sunt menite să limiteze activitatea vreunui Utilizator, ci doar să impună anumite standarde în ceea ce priveşte modul de comunicare.
Termenii şi condiţiile pot fi schimbate/modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administratorul", fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor cuprinse în Regulament pentru a le putea consulta în orice moment.
În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea Grupului virtual ProDezvoltare Alba Iulia.

Confidenţialitate
Mesageria privată - proces privat/personal între Utilizator şi destinatarul mesajelor. Administratorii, precum și oricare alte persoane care au acces la serviciul de mesaje private va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale Utilizatorului, şi nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. Prin excepție atunci când autorităţi ale Statului Român (ce au competenţă în acest domeniu) solicită în mod expres informații pe care le deţine cu privire la un anumit Utilizator precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfăşurat prin intermediului site-ului îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele.
Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
Utilizatorii acestui Grup virtual sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele personale realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

De asemenea, aceștia sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul implementării contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului „ProDezvoltare – ONGuri PROactive in politicile publice vizand dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 111113.
Conform Regulamentul UE 679 / 2016 aveți dreptul la informare, acces, rectificare sau ștergere, restricționare, portabilitate, retragere oricând a consimțământului și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri.

Descrierea serviciilor
Grupul virtual ProDezvoltare Alba Iulia a fost creat în cadrul proiectului „ProDezvoltare – ONGuri PROactive în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 111113, respectiv în cadrul activității 5.2 Constituirea de grupuri virtuale colaborative de lucru pe aria vizată de politici publice. Acest grup virtual colaborativ este creat în vederea schimbului de informații, opinii, puncte de vedere pentru a putea conlucra la propunerile alternative inițiate în cadrul atelierelor regionale (A5.1), precum și în vederea inițierii unor parteneriate și colaborări viitoare pentru acțiuni și proiecte comune.
Gestionarea acestui Grup virtual (partea tehnică și partea administrative) revine FUNDAȚIEI PAEM ALBA prin Administratori. Aceștia au dreptul de a gestiona orice mesaj de pe acest Grup virtual și nu răspund în fața celorlalți membri pentru acțiunile lor.
Prin gestionarea mesajelor se înțelege dreptul de a șterge / edita mesaje, de a muta subiecte încadrate greşit, de a închide topic-uri al căror subiect este epuizat sau a căror evoluţie deviază fie de la subiectul propus de iniţiator, fie de la ceea ce urmărim în acest cadru: profesionalism și bun simt. De asemenea, administratorii pot sancționa cu avertisment sau suspendare temporară utilizatorii care, prin comportamentul sau limbajul lor, încalcă în mod grav sau repetat Regulamentul.
Administratorii se supun, la fel ca oricare alt utilizator, acestui Regulament și veghează ca el să fie respectat. De asemenea, au dreptul, nu obligaţia, să facă publice acţiunile lor și să dea utilizatorilor explicaţii pentru acestea. În privinţa măsurilor întreprinse, utilizatorii pot cere explicaţii administratorilor numai prin mesaje private.

Reguli generale
Proprietar al tuturor posturilor din acest forum este FUNDAȚIA PAEM ALBA. Drepturile de autor sunt recunoscute ca fiind ale celor care postează pe acest forum, în limitele și în condiţiile legii, precum și ale prezentului regulament. Fiecare utilizator este responsabil de conţinutul mesajelor sale, conducerea acestui forum nefiind responsabilă pentru opiniile sau informațiile exprimate de utilizatori.
De asemenea, Utilizatorul este de acord ca prin scrierea unui material (articol, comentariu, postare, precum și orice alt tip de mesaj publicat) în cadrul Grupului virtual, să transmită FUNDAȚIEI PAEM ALBA/ECHIPEI DE IMPLEMENTARE un drept neexclusiv de autor cu privire la

publicarea, republicarea, difuzarea, precum și orice altă formă de expunere publică a materialului, în cadrul proiectului „ProDezvoltare – ONGuri PROactive în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 11111 pe toată durata de implementare a proiectului pentru elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
Este interzisă prin intermediul acestui Grup virtual încălcarea dreptului de autor aparţinând terţilor.
Fiecare utilizator își va crea un cont și va fi identificat printr-un singur nume de utilizator. Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea contului. Dacă Utilizatorul a uitat parola, există o funcţie pentru recuperarea acesteia. Dacă întâmpină greutăți în acest sens poate apela la ajutorul Administratori. Nu se acceptă folosirea unui nume asemănător cu unul deja existent sau numele care conţin conotaţii sexuale, rasiste sau ofensatoare.
Mesajele se scriu în limba română cu respectarea gramaticii și sintaxei limbii române. Scrierea cu diacritice este opțională.
Pentru protecția datelor cu caracter personal se recomandă ca Utilizatorii să se semneze în interiorul mesajelor, dar fără sa menționeze date personale. Acestea se pot transmite altor utilizatori în cadrul mesajelor private.
Este interzisă jignirea celorlalţi participanţi la discuţie și Utilizatorii Grupului virtual în general.
Promovăm un comportament civilizat, motiv pentru care sunt interzise: atacul la persoană, folosirea de cuvinte sau expresii obscene, ameninţătoare, abuzive sau indecente, comportamentul nepotrivit sau ofensator, hărțuirea și mesajele menite să provoace ceilalţi Utilizatori. Se sancționează și răspunsurile agresive sau ironice la mesajele jignitoare. Această regulă privește atât Grupul virtual, cât și sistemul intern de mesagerie. Acest comportament duce la ştergerea mesajului și poate atrage avertizarea Utilizatorului sau chiar banarea temporară/permanentă.
Este interzis ca Utilizatorii să aducă jigniri sau injurii unor instituţii sau unor categorii profesionale. Mesajele care conțin astfel de considerații vor fi șterse sau editate. Nu sunt admise discuţiile privind promovarea oricărui tip de activitate ilegală sau imorală (xenofobie, rasism, instigare la violență, pornografie etc.).
Se recomandă ca mesajele off-topic să fie evitate sau purtate prin intermediul mesajelor private.
Nu este permisă publicarea abuzivă sau fără motiv a link-urilor spre alte site-uri sau forumuri. Daca este neapărat necesara o legătură, utilizatorii trebuie să atașeze un text explicativ care să sugereze ce conţine legătura și care e motivul pentru care este publicată.
Nu este permisă reclama, în niciun scop, fără acordul Administratorilor Grupului virtual. Atunci când Utilizatorii doresc să facă reclamă în cadrul site-ului trebuie să contacteze în prealabil Administratorii. Orice mesaj care intră în această categorie va fi şters fără preaviz, iar autorul poate fi avertizat sau banat.
Orice Utilizator care consider oportun deschiderea unui nou topic este rugat să se adreseze Administratorilor. Titlul trebuie să fie decent și să reflecte subiectul abordat. Topic-urile în plus vor fi șterse de Administratorii Grupului virtual. Postările trebuie să fie bazate pe argumente și să aducă un plus e valoare discuției.

Prevederi finale
Încălcarea prezentului Regulament atrage sancționarea Utilizatorului.
În primă fază se sancţionează cu avertisment. Acesta va fi public și se va posta de către Administratori în secţiunea de Avertizări/banări ale Grupului virtual. Avertismentul va fi comunicat prin mesaj privat Utilizatorului în cauza de către Administrator pentru a-i da ocazia să îşi schimbe exprimarea sau comportamentul care a dus la aplicarea sancţiunii.
În caz de nerespectare a avertismentului, Utilizatorul în cauza va fi banat temporar sau definitiv.
Administratorii Grupului virtual vor avea întotdeauna ultimul cuvânt și nu sunt obligați să dea explicaţii. Această regulă se aplică și în cazul avertizării sau banării Utilizatorilor, când nu este necesară existența unei explicaţii sau unei justificări în plus față de ceea ce scrie în mesajul care însoțește sancţiunea. Atunci când un Utilizator se simte nedreptăţit sau abuzat poată să transmită un mesaj privat Administratorilor Grupului virtual și va fi tratat cu toată atenţia cuvenită.

Acest Regulament reprezintă un cumul de măsuri menite să creeze un Grup virtual de calitate. Utilizatorii sunt încurajați să formuleze sugestii de îmbunătăţire atât în ceea ce priveşte conținutul acestui Regulament, cât și în ceea ce priveşte Grupul virtual sau site-ul ca funcţionalitate sau conţinut. Acestea pot fi transmise în cadrul secțiunii ''Sugestii și reclamații''.
Utilizatorii care nu pot sau nu doresc să respecte acest Regulamentul sunt rugați să se retragă din Grupul virtual ProDezvoltare Alba Iulia.

Închis