„PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

Închis
admin
Site Admin
Mesaje: 9
Membru din: Mar Oct 16, 2018 6:17 pm

„PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

Mesaj de admin » Lun Oct 22, 2018 4:00 pm

„PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”


FUNDAȚIA PAEM ALBA, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA implementează în perioada 24.04.2018 – 23.04.2019 proiectul „PRO Dezvoltare - ONGuri PRO-active în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului este de 963.980,35 lei, din care:
- 944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.
- 19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Activități previzionate / Rezultate previzionate
Activitate: A1 Managementul proiectului
Managementul general al proiectului se va realiza pe 2 niveluri:

1) Nivelul de coordonare asigurat prin Managerul proiectului și experții suport.
2) Nivelul operational asigurat prin responsabilii de activitati.

Activități suport pentru managementul de proiect :
• activitatea financiară;
• activitatea de raportare;
• activitatea de achiziții;
• activitatea de informare și publicitate;
• activitatea de audit.


Activitate: A2. Integrarea grupului tinta in proiect

Rezultat program 1- Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern
atins prin

Rezultat proiect 1 – nivel crescut de integrare a grupului tinta in proiect:
• 3 evenimente de informare – cate unul in fiecare regiune vizata.
• 2 anunturi publicate periodic, in cadrul a diverse portaluri on-line.
• 1 metodologie selectie grup tinta, ce va participa la activitatile proiectului.
• 100 de persoane inregistrate in GT, astfel – 60 reprezentanti ONGuri si 30 reprezentanti
• autoritati/institutii publice +10 persoane rezerva.
• 1 proces verbal de selectie.


Activitate: A3. Dezvoltarea capacitatii ONGuri prin instruire - in programul de formare ”Lobby si Advocacy”

Rezultat program 1- Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern;
atins prin

Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizat:
• 60 reprezentanti ai ONGuri instruiþi în ”Lobby si Advocacy”.
• 3 serii ale programului de formare, organizate in regiuni.
• 1 Biblioteca Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP, cu acte legislative,
• initiative, ghiduri etc. in domeniul politicilor publice, constituita si imbogatita continuu


Activitate: A4. Organizarea si dezvoltarea Bibliotecii Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP

Rezultat program 1- Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern;
atins prin

Rezultat proiect 2 – nivel de instruire ridicat al grupului tinta vizat:
• 60 reprezentanti ai ONGuri instruiþi în ”Lobby si Advocacy”.
• 3 serii ale programului de formare, organizate in regiuni.
• 1 Biblioteca Online de Resurse cu privire la Politicile Publice BOR-PP, cu acte legislative,
• initiative, ghiduri etc. in domeniul politicilor publice, constituita si imbogatita continuu


Activitate: A5. Dezvoltarea de acþiuni de formulare si promovare de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern, conform SCAP
Rezultat program 1- Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern;
atins prin
Rezultat proiect 3 – nivel crescut de interactiune si actiuni in comun (ONGuri+autoritati/institutii publice):
• 3 ateliere de lucru regionale (cate 1 in fiecare regiune).
• cel putin 75 de participanti la cele 3 ateliere regionale (reprezentanti ONGuri si reprezentanti
• ai autoritatilor/institutiilor publice).
• 3 rapoarte de lucru cu propuneri pentru aria vizata-ocupare&antreprenoriat/economie sociala.
• 3 grupuri virtuale colaborative, constituite si functionale.

Activitate: A6. Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social si civic

Rezultat program 1- Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în
formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern;
atins prin

Rezultat proiect 4 – mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social si civic
dezvoltate:
• 1 Manual de bune practici internationale, ce vizeaza metode si instrumente de participare si influentare a politicilor publice, elaborat si diseminat.
• 1 Indrumar practic – ”Miscam lucrurile impreuna!” (Cum dezvoltam Retele si Parteneriate in formularea si promovarea de politici alternative), elaborat si diseminat.Date contact beneficiar:
FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, Calea Moților, Nr.30, Tel. 0258-817995
E-mail: prodezvoltareong@gmail.com, Web: www.paemalba.ro

Închis