INFORMARE A6

http://www.paemalba.ro/articole-analize/
Închis
Expert Grup Virtual
Mesaje: 68
Membru din: Vin Oct 19, 2018 7:51 am

INFORMARE A6

Mesaj de Expert Grup Virtual » Joi Apr 25, 2019 12:18 pm

INFORMARE Privind finalizarea activităților A6 din cadrul proiectului
„PRO Dezvoltare – ONG-uri PRO-activeîn politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială”

FUNDAȚIA PAEM ALBA în calitate de beneficiar și ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA în calitate de partener al proiectului „ProDezvoltare – ONG-uri PROactive în politicile publice vizând dezvoltarea economică și socială’’, cod SIPOCA 252/MySMIS 111113 doresc să vă informeze că 23 aprilie 2019 este ultima zi de proiect. Conform Graficului de implementare al proiectului în perioada 24 ianuarie 2019 – 23 aprilie 2019 printre activitățile derulate s-au regăsit și următoarele activități:
Activitate: A6. Dezvoltarea de mecanisme/instrumente inovative de consolidare a dialogului social şi civic: A6.1 Elaborarea unui Manual de bune practici internaţionale cu privire la metode de participare si influențare a politicilor publice.
Manualul vizează metode si instrumente de participare si influențare a politicilor publice, fiind destinat organizațiilor non-guvernamentale si administrației publice. Manualul se focalizează pe exemple si studii de caz din diferite tari, astfel încât sa aducă o perspectiva comparativa si sa constituie o resursa practica, un mecanism de facilitare si consolidare a unui dialog social si civic constructiv, la îndemâna organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul dezvoltării economice si sociale, precum si autorităților publice, cu privire la politicile publice.
A6.2 Elaborare Îndrumar practic – ”Mișcam lucrurile împreună!”
Îndrumarul se focusează pe ”Cum dezvoltam Rețele si Parteneriate in formularea si promovarea de politici alternative” si facilitează dezvoltarea de rețele de sprijin si parteneriate intre ONG-uri si autorități publice/alte tipuri de instituții, atât în formularea unor politici alternative de calitate, dar și in promovarea si susținerea acestora. Îndrumarul prezintă etape logice ale inițierii si dezvoltării de rețele informale/formale si a altor forme colaborative, utile in formularea si promovarea de politici alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
Proiectul sus amintit în cadrul căruia s-au implementat aceste activități este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficient, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Cod SIPOCA 252 / MySMIS 111113.
Aceste materiale vor fi puse la dispoziția tuturor persoanelor implicate în proiect, precum și instituțiilor, autorităților și ONG-urilor din regiunile de implementare ale proiectului.
Vă reamintim că obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului l-a reprezentat creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud - Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 963.980,35 lei, din care:
- 944.700,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă, din care 793.396,18 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FSE și 151.304,57 lei reprezintă valoarea eligibilă din bugetul național.
- 19.279,60 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

Pentru orice informații suplimentare despre activitățile antemenționate sau în legătură cu proiectul datele de contact ale beneficiar sau ale partenerului la care ne puteți contacta sunt:
FUNDAȚIA PAEM ALBA, Sediu: Alba Iulia, str. Traian, Nr.8, Tel. 0358-8401376
AC-CES: Aleea Valea Viilor, nr. 2, București, Tel. 0214441665
E-mail: prodezvoltareong@gmail.com, ace_economiesocială@yahoo.com, grupvirtual@gmail.com, Web: www.paemalba.ro, www.ace-economiesocială.ro

Mulțumim pentru colaborare și implicare tuturor și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Echipa de implementare PRODEZVOLTARE

Închis